bijgewerkt 16-03-2020

De komst van ds. Catrien van Opstal in de Lutherse Kerk in Utrecht bracht ons weer bij elkaar.  Zij was aanwezig bij de laatste dienst van de Werkgroep in de Pieterskerk (zondag 19 na Trintitatis 2009), en samen brachten we de werkgroep terug naar de Kerk in de Hamburgerstraat. Enkelen werden al snel lid van de kerkeraad, en het is goed zoals het is. Het waren mooie jaren. 

De werkgroep Kerk voor de Mensen is een kleine, hechte groep mensen, die al sinds 22 september 1985 bijeenkwam, de laatste jaren zo'n tienmaal per jaar, om te kerken in de Dekenkapel van de mooie Utrechtse Pieterskerk. Na een enthousiast begin, vanuit een bijzondere situatie, is een kleine, trouwe kern overgebleven. Tussen de vijf en twaalf mensen, maar meestal rond de acht, vieren gewoonlijk de eerste zondag van de maand (om 12 uur!) een eredienst, die is gestoeld op de Lutherse liturgie, zoals die ook in sommige SoW kerken, die zijn geïnspireerd door de liturgische vernieuwing wel wordt gevierd. Alleen in september wijken we uit naar de tweede zondag, in verband met het festival Oude Muziek, dat ook vaak gebruik maakt van de Pieterskerk.

Een vaste orde van dienst, die eens per jaar wordt aangepast, om levendig te blijven, maakt het mogelijk deze dienst ook van binnen uit te beleven. Gezegend als we zijn met een vaste organist (en vaak ook een fluitist), is het een verrijking daarnaast een heel scala aan voorgangers te ontmoeten, die ieder hun eigen interessesfeer en achtergrond meebrengen, hetgeen in preek, liedkeuze en voorbede tot uiting komt.

Natuurlijk is de stijlvolle omgeving een bijzonder pluspunt. De kapel heeft een bijzondere intimiteit, en kent een fijne acoustiek, die samen met het kabinetorgel - en soms fluitspel - de gemeentezang omgeeft met een eigen warmte.

Ons logo verwijst naar Sint Maarten van Tours, de patroonheilige van Utrecht, die van delen en geven wist, en daarmee ook naar Maarten Luther, die naar hem vernoemd was, en die ook voor ons een inspirerende figuur is. 
De zwaan verwijst eveneens naar deze grote voorganger, die zo bescheiden was over zijn rol in het leven van de velen, voor wie hij Jezus, de Geest, en God de Vader veel nader bracht, door zijn uitleg, zijn prediking, zijn liederen, en zijn bijbelvertaling uit de grondteksten. Johannes Hus, de kerkhervormer uit Bohemen, had, toen hij op de brandstapel werd gezet, gezegd: Nu braden jullie een gans (Hus betekent gans), maar na mij komt een zwaan! Daarmee refereerde hij aan zijn naamheilige: Johannes de Doper, die van Jezus zei, dat Hij die na hem kwam veel meer waard was dan hijzelf. Luthers leerlingen kenden die uitspraak, en pasten hem toe op Maarten Luther. 

De volgende diensten hielden we o.a. in 2007 en hopen we te houden in 2008:  

2007:

7 januari       Hein Cras 

4 februari    Wout van Laar

4 maart        Jochem Stuiver 

1 april        Bruno Nagel

6 mei        Irma Nietveld

3 juni        Irma Nietveld

 

9 september    Catrien van Opstal

7 october        Hein Cras

4 november     Bruno Nagel

2 december    Renata Barnard

..................................................................

2008

6 januari     Hein Cras

3 februari   Vincent Brümmer

2 maart       Catrien van Opstal

6 april         Jochem Stuiver

4 mei            ?

1 juni        Douwe Werkman

6 juli    -

 

14 september    Renata Barnard

5 october        Fred Kwint

2 november    ?

7 december    Bruno Nagel

 

 naar boven

Bijzonder: we waren in 2002 bij de intrededienst van Jochem Stuiver Klik hier voor foto'tjes.

12 januari 2005 ontviel ons onze onvergetelijke broeder Hans Heintze.