Dekenkapel

De zuidelijke kapel, die net als de noordelijke, oorspronkelijk was gebouwd in de Romaanse stijl, werd in de vroege 14de eeuw afgebroken en vervangen door wat nu de Dekenkapel heet. Daarvoor werd een deel van het oorspronkelijke materiaal hergebruikt. Steunberen kwamen aan de buitenkant, en de gewelven kregen een gotisch uiterlijk. De vloer werd ingelegd met mozaïek, dat door de Utrechtse steenbakkers is gemaakt. Op dit moment is het laatste deel dat nog over is in vrij kwetsbare staat, en wordt door een koord behoed voor onnodige slijtage. Links en rechts ziet U voorin de kapel enige prachtige exemplaren van grafstenen, die in de kerk zijn aangetroffen bij de laatste restauratie. In deze kapel komt de Waalse gemeente gewoonlijk bijeen 'en petit comité' voor de wekelijkse diensten. De bijzondere diensten, zoals de maandelijkse 'cultes de rencontre', die ook geschikt zijn voor hen die wat minder het Frans beheersen, en natuurlijk de grote feesten, worden in de kerk zelf gevierd. In heel de kerk is de acoustiek bijzonder goed. Ook in de Dekenkapel is het heerlijk zingen.

Onderaan de gewelven ziet u mannenkoppen. De meest rechtse is de logos, het woord Gods, hetgeen wordt uitgebeeld door geschilderde ranken die ontbloeien aan de mond van de figuur. De andere koppen zouden de Evangelisten kunnen zijn.

Ook is er een fraai retabel uit 1554, dat in het midden de steniging van Stefanus toont, (het lichte gedeelte van de middenpartij) met daarnaast het vinden van diens graf. Voor de beschouwer is rechts de bekering van Maria Egyptica, een dame van notoire zeden, die op de achtergrond haar beroep uitoefent, en op de voorgrond ter communie gaat; links zien we Maria Magdalena en de Opgestane Heer op de Paasmorgen. 

Achterin de kapel, die met zware gordijnen kan worden afgesloten, zodat de warmte van de vloerverwarming goed bewaard blijft, is nog altijd de tekst van een oud gebed te lezen op de Westmuur...

Aan de noordkant ervan staat een klein maar fraai kabinetorgel, (op de foto boven links) en links daarvan is de toegang tot de crypte, die ook vanuit de Noorderkapel toegankelijk is. In de crypte is de oorspronkelijke sarcofaag te vinden van de stichter van de kerk, maar ook is er een modern columbarium op zeer gelukkige wijze geïntegreerd met de oude bouw. Het hoogkoor van de kerk rust op deze crypte, die tot de bijzonderheden van deze kerk behoort.

Aan de buitenkant is het verschil tussen Noord- en Dekenkapel goed te zien: links de Dekenkapel, en rechts de Noorderkapel, die overigens al vrij vroeg in twee verdiepingen is gedeeld, en in de vorige eeuw nog diende als opslaghok en... badkamer van de koster. Nu worden er o.a. in de Stille week vieringen gehouden. De intimiteit van de kapel wordt door het zingen van het koor dan nog versterkt.

 naar boven