laatst bijgewerkt:13-11-2016

Op 10 november 1483 werd Maarten Luther geboren en nog dezelfde dag gedoopt. In het familiewapen kwamen rozen voor, maar jaren later ontwierp Maarten zijn persoonlijke wapen. Hij neemt het familiewapen als uitgangspunt, maar zet dan het hart met het kruis in het midden van de roos. Het randschrift is: des Christen Herz auf Rosen geht, wenn’s mitten unterm Kreuze steht. Het kruis staat voor Luther in het centrum van het leven. Het kruis, waaraan Jezus stierf, en heel de straf droeg, die we ooit zouden kunnen verdienen .

Luther beschrijft zelf het wapen zo: ‘Het eerste moet een kruis zijn, zwart in een hart met een natuurlijke kleur, dat zal mij er steeds aan herinneren dat het geloof aan de gekruisigde ons zalig maakt. Want wanneer men van harte gelooft, dan bezit men het leven volkomen. Ook wanneer het een zwart kruis is, dat de dood brengt en pijn doet, dan blijft toch de natuurlijke kleur van het hart: het bederft de natuur niet! D.w.z.: het doodt niet maar het houdt het leven in stand.
Dit menselijk hart moet echter midden in een witte roos staan, die vreugde, troost en vrede geeft. Het geloof is als een witte, vrolijke roos. Het criterium daarvan is niet het zichtbare of het tastbare. Daarom moet het een witte roos zijn, en geen rode. Want wit is de kleur van de geest en van de engelen.
De achtergrond moet hemelsblauw zijn, als teken van de komende hemelse vreugde van werkelijkheid, al is ze nog niet tastbaar.
Rondom het geheel moet een gouden ring zijn afgebeeld, als teken van de eeuwige zaligheid, zoals het goud het edelste metaal is.’

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

Vivit
Maarten Luther had nogal eens last van depressies. (Last van zijn lever, waarschijnlijk.) Op een dag hadden angst en twijfel zich weer eens meester gemaakt van hem. Het werd stil in zijn studeerkamer, lamgeslagen zat hij en deed niets. Toen greep vrouw Käthe in: ze kwam diep in de rouw zijn kamer binnen. Verschrikt sprong Luther op en vroeg: ‘Wie is er nu weer dood?’ 
Käthe zei: ‘God is dood. Als jij niet meer werkt en bidt, preekt en zingt, dan is God dood en heeft Hij geen macht meer’. 
Geschrokken keek Maarten haar aan. Hij realiseerde zich hoever hij was afgedwaald van de levende God. God leeft. Voor moedeloosheid is geen plaats. Jezus is overwinnaar. Hij leeft. Vivit.
Käthe heeft een Lutherroos met het woord VIVIT laten aanbrengen bij de ingang van hun huis!

Voor meer achtergrond informatie over broeder Maarten: klik hier en zeker ook hier

 naar boven