In dierbare herinnering aan

 

Zuster Salvatrix

Franciscanes van Mariadal

Elisabeth Helena Maria Beens

 

Geboren op 17 november 19 17 te Roosendaal

Geprofest op 6 januari 1942 te Roosendaal

Overleden op 20 januari 2009 te Roosendaal

 

"Houd mij in leven wees Gij mijn redding steeds weer zoeken mijn ogen naar U".
Psalm 25

 

Ze is in de oorlog van 1940 ingetreden. Het was een heel bijzondere stap. Ze koos de naam Zuster Salvatrix van O.L.Vrouw, Koningin van de Vrede. Heel opmerkelijk. 

Ze was reeds geschoold als onderwijzeres. Na haar professie behaalde ze nog diverse aktes zoals Ward, Frans L.O., akte V, en Godsdienst.  

Na haar eerste periode in het klooster Mariadal ging ze naar verschillende scholen om daar de functie van hoofd van school en raadzuster te bekleden.

In 1954 werd ze directrice van een grote scholen­gemeenschap in Oegstgeest. Het was een V.G.L.O.­school die overging in een I.V.O. Het was een nieuwe studierichting, waar de leerlingen de kans kregen het diploma in deelcertificaten te behalen.

Ze deed heel veel voor haar leerlingen, maar had een strakke leiding. Ze kon ook vreugde brengen in de school. In de omgang met haar collega's was ze heel aardig.

In de hele omtrek stond haar school als zeer goed bekend.

Na haar pensionering heeft zij zich als vrijwilligster bij de "Bond zonder Naam" ingezet.

In 2002 kwam ze naar St. Elisabeth om te rusten.

De overgang kostte haar veel moeite. Ze stond voor haar medezusters ook altijd klaar.

Op dinsdag 20 januari overleed ze in alle rust in het verzorgingshuis St. Elisabeth.

Zuster Salvatrix, wij bewaren je in ons hart; dankbaar voor alles wat je voor de congregatie en voor ons betekend hebt.

Rust in vrede.  


Dr. Anton Vermet, die haar opvolgde als directeur aan de school waar ze zo lang werkte, gaf een levendig beeld van haar, dat menige lach van herkenning wekte... 

In het blad van de school bleef het beknopter:

In memoriam Zr. Salvatrix 

Op 20 januari jl. overleed onze oud-directrice, Zuster Salvatrix. 
Van 1954 tot 1982 gaf zij leiding aan RK IVO scholengemeenschap Duinzigt. 
Met een bewonderenswaardige toewijding en inzet was zij altijd bezig voor háár school. 
Zij was het ook die in 1967 de IVO-werkwijze introduceerde en daardoor het fundament legde voor dat, wat de school nú is. Ik weet dat onder u als ouders veel oud-leerlingen zijn. Bij verschillende gelegenheden worden nog herinneringen opgehaald aan DE (met hoofdletters) Zuster. Die Zuster, die niet veel ophad met korte rokken en make-up; maar ook de zuster, die hun destijds wél de structuur bezorgde, die zij nodig hadden om hun diploma te behalen en met hun talenten “aan de slag te gaan”. Daarbij wordt Zuster Salvatrix vaak in één adem genoemd met juffrouw van Noort. Zij overleed al in 2003. Ons resten nu herinneringen aan twee markante vrouwen. Zij vertegenwoordigden een ander tijdperk, maar geen andere geest of “kijk op jongeren”. Wij zijn beiden veel dank verschuldigd.


Een interessante foto van Zuster Salvatrix staat op de site van Hans van Asch Zie hieronder....

Als er anderen foto's hebben, of verhalen over zuster Salvatrix, die ze hier graag aan toegevoegd zien, neem dan even contact op met
 
(geen kliklink, i.v.m. spam).


Die naam 'koos' ze niet. Ze heeft mijn man ooit toevertrouwd dat die naam haar ongevraagd werd toebedeeld. 
(Het zou haar keus ook niet geweest zijn.) Zo ging dat in die tijd!