bijgewerkt:14-01-2015

L'eternel est là, staat geschreven in het zegel van de Utrechtse gemeente, dat verwijst naar het nieuw Jeruzalem, waarheen de pelgrimstocht op aarde van iedere gelovige is gericht. En de Eeuwige moet wel in ons midden zijn, anders had deze gemeente het niet zo lang uitgehouden!

Het aardige van deze gemeente is dat mensen van allerlei slag zich er thuis en welkom voelen. Jong, oud, behoudend, modern gelovend... door het respect dat men voor elkaar heeft, is een boeiende mix van mensen mogelijk. Niemand is te excentriek, niemand is voor ons gewoon, iedereen heeft boeiende kanten. 

De Franse taal is een bindmiddel, om de schoonheid, de cultuur, de klank, maar ook omdat je God in het Frans tutoyeert. En bij de koffie na de dienst hoor je eveneens Nederlands, Engels, Duits, afhankelijk van wie er toevallig is. 

De gemeente verheugde zich in de assistentie van een koor, waarvan velen al decennia-lang meezingen. 
De huidige dirigent wist een eenheid van deze veelheid te smeden. 

Er is ook een leesclub, er wordt stevig gewerkt aan het Frans, eens in de maand, er werd regelmatig geschilderd op de pastorie... er is genoeg te doen en te genieten in deze aardige gemeente. 

Net als haar voorgangster, ds. Maryse Hegeman, 

(zie foto links) wist de predikant die haar opvolgde: 

 

 

 

ds. Geneviève Massé, haar mensen te inspireren en te bewegen tot onverwachte extra's.... 


De volgende predikante, ds. Leila Hamrat gaf weer heel andere accenten aan de gemeente...
 

Helaas is daarbij het voortreffelijke koor het slachtoffer geworden. Dat bleef ook na haar vertrek op 1 april 2013. 
We zien uit naar de muzikale kwaliteiten van de op 11 januari 2015 ge´nstalleerde predikant: ds. Michel Badry. 

Daar de gemeente in feite een streekgemeente is, komt het maar zelden voor dat allen tegelijk in de kerk zijn. Voor veel ouderen is het moeilijk om vervoer van bijv. Zeist e.o. te regelen. En de jongeren van de gemeente zijn ook verhuisd naar verschillende andere steden. Maar er blijft een band, hetgeen bij bijzondere gebeurtenissen zichtbaar is. Tijdens een normale dienst zijn er gewoonlijk tussen de 15 en 20 mensen aanwezig. 
Een relatief nieuw aspect van de gemeente is de aanwezigheid van een groep Afrikaanse zusters en broeders (met hun kindertjes, die nieuw leven in de brouwerij brengen). Zij hebben een zware tijd achter de rug, en wij zijn dankbaar als wij iets voor hem mogen betekenen. 
Zij betekenen voor ons een deur naar een ander continent. 

Hoogtepunten zijn de viering die het kerstfeest inluidt, en de Heilige Week. Donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er dan verspers met een heel eigen bijzondere sfeer, die de diepte van deze tijd een speciaal accent geeft, en die het vieren van het Paasfeest - soms met en soms zonder paasontbijt, afhankelijk van allerlei factoren, dus informeer even - een dubbel feest maken. 

 naar
boven