Dit is het wapen van de familie Van Haselen.

Een oude familie, waarvan de naam in de loop der eeuwen enigszins is veranderd: via Van Hasel en Van Haesel  (uit 1457 dateert de variant Van Hazelt, kok van de hertog van Cleve, Johan I) tot Van Haselen. Met nog wel eens een andere uitglijer. 
En ik moet toegeven dat er een paar niet geheel zekere links zijn. Maar de waarschijnlijkheid van de familieverbanden is groot, ook wanneer je niet alle gegevens kunt staven met doopboeken en dergelijke, aangezien die vaak verdwenen zijn, of tenminste incompleet. Een naam werd in vroeger eeuwen makkelijk verbasterd, er was in het algemeen al geen vaste orthografie: het was als in de tijd der Richteren: een ieder deed wat goed was in zijn of haar ogen. Als familie hebben we veel te danken aan het onvolprezen werk van Piet van Haselen, die in 1941 zijn familiekroniek van het geslacht Van Haselen, (Van Hasel - Van Haesell) voltooide. Het is in gestencilde vorm in omloop. 
    Genoemde Aelbrecht van Hazelt, gehuwd met Mechtelt Leers, overleed na 15 juni 1496. Zijn naam wordt ook gespeld als Van Haesell, terwijl hij eveneens wordt aangeduid als Kaick. Hij was in het bezit van een paard, en blijkbaar stond hij in aanzien bij de hertog, want hij en zijn nageslacht ontvangen regelmatig gunsten. Zo krijgt zijn weduwe een rente van 2 malder Rogge en 2 malder Gerst, haar levenslang te ontvangen uit de Sluiterie van Cleve. 

Bij het wapen: Een klimmende haas in natuurlijke kleur in een zilver veld, op een grasgrond.
Helmteken een uitkomende haas. Dekkleden en wrong in zilver en groen. 
Dit wapen werd gevoerd door Wijnand van Hasel, (van Haselen) die tabaksplanter en handelaar was en stierf in 1762. Het oorspronkelijk lak toont een gevierendeeld wapen. Een z.g alliantiewapen; eerste en vierde kwartier een klimmende Haas, symbool van de familie van Hasel(en) en tweede en derde kwartier een klimmende leeuw, vermoedelijk dat van de familie Van den Hogenboom. Hij was gehuwd met Maria van den Hogenboom. 

De psalm, die deze in het algemeen gelovige familie, die in de vijftiger jaren van de 20ste eeuw bestond uit een gereformeerde (Amersfoortse) en een Hervormde (Loosdrechtse) tak, als geestelijk wapenschild koos is in 1708 door William Croft herdicht: 

O God, Die droeg ons voorgeslacht - in nacht en stormgebruis, - bewijs ook ons Uw trouw en macht. Wees eeuwig ons tehuis!       
Nog altijd wordt dit lied (Liedboek der kerken 397) veel gezongen bij huwelijken en begrafenissen in de familie.

Oom Piet van Haselen uit Amersfoort heeft in de oorlogsdagen een familieboek gemaakt, dat een van onze familieleden op internet heeft gezet. Klik hier: Klik hier voor een link naar het familieboek!

De familie is tegenwoordig ook in Amerika ruim vertegenwoordigd, en zelfs in Zuid-Afrika. Wie van de jongere generatie organiseert er weer eens een reŁnie?

reageren kan op gea@van-haselen.nl 

 naar boven