TriniTATIS

Gezegend zij de Heilige Drievuldigheid en de ondeelbare Eenheid:
wij loven Haar, omdat Zij ons haar barmhartigheid heeft bewezen.
Tobias 12:6

Romeinen 1: 1 - 7

 

1. Paulus, eigen knecht van Christus-Jezus, geroepen als zendeling, uitgekozen voor een goede boodschap van Godswege...

2. (van God,) Die de goede boodschap al van te voren doorgaf door Zijn profeten, in Heilige Geschriften,

3. (de goede boodschap) over Zijn Zoon, die - wat het vlees betreft - geboren is uit het geslacht van David,

4. die in krachte erkend is als Zoon van God, wat betreft een Geest van heiliging - vanuit de opstanding uit de doden: Jezus Christus, onze Heer!

5. Door Hem ontvingen wij genade, en een missie tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volkeren, tot eer van Zijn naam....

6. (een genade en een missie) waarin ook jullie geroepenen zijn van Jezus Christus....

7. (Paulus dus): Aan alle geliefden Gods, die in Rome zijn, geroepen heiligen!  
Genade
en vrede voor jullie, van God onze Vader en van Heer Jezus (de) Christus.  

 

Deze gouden zondag Trinitatis, zondag van de DrieŽenheid, is de volkomen vervulling van alle feesten die we hebben gevierd: de menswording - Kerst, verlossing en toekomst voor de mensheid , in kruis en opstanding - Pasen, uitstorting van de Heilige Geest - Pinksteren.

 

Alles komt samen in deze drieslag van de Ene God, een en ondeelbaar, Die ons meer en meer nabij gekomen is, om als een Ouder voor ons te zorgen, als een Broeder, een Zuster, naast ons te staan en ons leven te delen, om als een Liefdesgeheim in ons te danken en te zingen, te bidden en te kreunen.... om heel ons bestaan, in alle onderdelen, op te tillen tot een hoger plan.

Om al wat ons zinloos lijkt zin te geven.

 

God in ons, en wij in Hem. Zo mag het zijn. Zo mogen wij leven en danken. Plaats voor iedereen in Gods ruime hart. Genade voor alle volkeren.

Maar dat mogen wij dan ook doorgeven

De Geest zal ons de woorden wel schenken, altijd weer, als we er maar om vragen! 

Opdat het leven een feest wordt.          

Wij loven en wij prijzen op dit feest 
de grote gunstbewijzen van Vader, Zoon en Geest. 
Wat God van oudsher zeide, dŗt geschiedt: 
Zijn Geest zal ons geleiden, Zijn Woord klinkt in ons lied. 

(klik op de muziek om die te horen)