misericordias Domini  

De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren
Door het Woord des Heren zijn de hemelen gemaakt.
Halleluja! 
(ps 33:5b,6a
)

Lukas 24:53

53. En ze waren, wat er ook gebeurde, steeds in de tempel, God aan het loven!

 

De naam van deze zondag: misericordias Domini, van het ontfermen van de Heer, is ook vandaag reden te over om Hem te loven en te danken, te zingen en Zijn heil te vieren.

Ons is dat nog toegestaan.

Wat de toekomst brengen moge, dat weten wij niet, maar wel wat het verleden ons gebracht heeft, en waar onze Toekomst op uit loopt:
eeuwig leven, vieren, met en om de Heer!

Dan kunnen we het heden ook wel aan.

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; 
  Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 
  Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! 
  Leer mij slechts het heden dragen   met een rustig, kalme moed!

(klik op de muziek om die te horen)