Laetare      

Verheugt U met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt.
Want gij zult verzadigd worden uit de bron van haar troost, 
en  gij zult U laven aan de volheid van haar heerlijkheid.
(Jes 66:10a,11)

 

Lukas 11: 9 - 13

9. Ja, Ik zeg  jullie: vraagt en God zal jullie geven, zoekt en jullie zullen vinden, klopt aan, en jullie zal worden opengedaan.

10. Want ieder die vraagt, ontvangt, en wie zoekt vindt, en wie aanklopt wordt opengedaan..

11. Welke vader onder jullie, aan wie zn zoon een vis vraagt, zal hem in plaats daarvan een slang geven?

12. Of als hij een ei zou vragen, zal hij hem in plaats daarvan een schorpioen geven?

13. Als jullie dan, die toch met God niet te maken willen hebben, al in staat zijn goede geschenken te geven aan jullie kinderen, hoeveel temeer zal de Vader in de Hemel de Heilige Geest geven aan wie Hem (er om) vragen!

 

De vraag is dus: wat zul je vragen, waarnaar zul je zoeken, waar zul je aankloppen....?
Dat
, wat het meest de moeite waard is om naar te zoeken, te vragen, op weg te gaan, blijkt de Heilige Geest te zijn..... want God wil ons ook meteen het allerbeste schenken dat Hij te geven heeft!
Als wij willen vragen om een slang, schenkt Hij ons een Vis. (Het symbool van Jezus Christus Gods Zoon, de Redder. De eerste letters vormen in het Grieks het woord vis.)
Hij weet betere gaven te schenken dan wij aan vragen weten te bedenken!


Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal 
om Zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht 
van Zijn Naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet, Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen, opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft tot Gods eer. Hij zij geprezen.

(klik op de muziek om die te horen)