De nieuwe Kruisweg voor de zieken.

Het pastoraal thema van het Heiligdom voor het jaar 2005 was gericht op "de zieken en zij die in hun dienst staan". 

Mgr. Perrier, bisschop van Tarbes en Lourdes, heeft toen het project gelanceerd om de bestaande Kruisweg voor de zieken en gehandicapten, die langs de Gave was gesitueerd, te vernieuwen. 

"De gezonde bedevaarders kunnen naar de Calvarie van de Espélugues gaan, en daar hun meditatie voeden met de monumentale beeldengroepen, die ongeveer honderd jaren oud zijn. 
De zieken moeten zich echter behelpen met onleesbare sculpturen".

Dank zij de technische directeur van een Belgische bedevaart kon Mgr. Perrier een artieste Maria de Faykod, ontmoeten, die een voorstel deed om deze nieuwe Kruisweg te realiseren, welke zou worden opgebouwd uit monumentale kunstwerken. 

Opgepast echter, zegt Mgr.Perrier, "het duurde elf jaar voor de kruisweg van de Espélugues helemaal klaar was. Wij hopen dat het nu vlugger zal gaan. We moeten echter het ritme volgen van de giften die speciaal hiervoor worden gedaan. De staties van de Kruisweg van de Espélugues werden allen ten laste genomen door verenigingen, bisdommen of privé-personen, vaak zelfs anoniem. Het zal ook nu zo moeten gebeuren. Het budget van het Heiligdom kan onmogelijk deze last dragen. Er werden al beloftes gedaan voor de eerste staties". 
Mgr. Perrier hoopte uit de grond van zijn hart dat nieuwe donateurs zich zullen aanmelden voor de realisatie van dit pastorale werk. Dan zouden de zieke en gehandicapte pelgrims, en met hen de ziekenhelpers en -helpsters en de bedevaartdirecteurs, niet hoeven te wachten tot in 2015 om te kunnen bidden en te mediteren over het Lijden van Christus.

(Informatie van de officiële website van Lourdes. )

Zolang hoeven ze niet te wachten, schreef ik in 2006, want ongeveer de helft van de beelden is al gerealiseerd, en van de anderen zijn foto's gemaakt van de modellen, die staan op de plek waar ze ooit komen te staan, foto's die levensgroot zijn.
Zo komt het dat deze kruisweg al volop in gebruik is. De plaats langs de Gave is op zich al heel inspirerend, en we mogen hopen dat er mettertijd wat meer bomen komen, zodat de brandende zon niet zo hoeft te hinderen. Men loopt eerst in rechte lijn naar het eind van het terrein, dat het begin is van de kruisweg... Daar vindt men de staties, zoals hieronder is aangegeven.
Intussen is de kruisweg in 2009 geheel voltooid! De foto's zijn inmiddels vervangen door de echte beelden! 

Eerste statie: Jezus voor Pilatus.

 

 


Tweede statie: Jezus neemt het kruis op.

 

Derde statie: Jezus valt voor de eerste maal

 


Vierde statie: Jezus ontmoet Zijn moeder.

 

Vijfde statie: Simon van Cyrene wordt gedwongen het kruis te dragen

 

Zesde statie: Veronica

 

Zevende statie: Jezus valt weer

 

Achtste statie: Vrouwen van Jeruzalem

 

Negende statie: Jezus valt voor de derde keer

 

Tiende statie: De Heer wordt van Zijn kleren ontdaan.

 

Elfde statie: Hij wordt aan het kruis vastgenageld.

 

Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis.

 

Dertiende statie: Het lichaam wordt afgenomen van het kruis.

 

Veertiende statie: De Heer wordt begraven.

 

Vijftiende statie: De vrouwen komen naar het graf. (Of: stille zaterdag, het lange wachten...)

 

Zestiende statie: De Opgestane.

 

En dan is er nog een beeld toegevoegd: Emmaüs, het breken van het brood, en tegelijk: het Avondmaal, de Eucharistie...